Vihreä Verkko

Hinku-verkosto kannustaa Mäntsälää tekemään talouden ja ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä

Yleinen – 22. tammikuuta 2020 klo 21.03

Mäntsälässä on viime vuosien aikana tehty paljon esimerkillisiä tekoja ympäristön ja ilmaston hyväksi. Monille on jo tuttu Yandex-datakeskus, jossa hukkalämpöä hyödyntämällä saadaan lämmitettyä kunnan alueen taloja. Mäntsälän jätevedenpuhdistamon energiankäyttöä puolestaan vähennettiin asentamalla 255 aurinkopaneelia ja lämmöntalteenottojärjestelmä. Kunta on tällä hetkellä myös pilotoimassa sähköllä ja biokaasulla toimivia yhteiskäyttöautoja, joiden avulla autoilun hiilidioksidipäästöjä saadaan hieman laskettua ja tarve kakkos- tai ykkösautolle voi vähentyä.  Linnaisten kartanon öljyriippuvuutta ja hiilijalanjälkeä on pienennetty Nivoksen toimittamalla lämmöntalteenotolla. Esimerkkejä löytyy runsaasti lisää mm. kunnan ja Mäntsälän yrityskehityksen nettisivuilta. Useimmissa tapauksissa ympäristölle ja ilmastolle hyödylliset investoinnit ovat myös taloudellisesti järkeviä: takaisinmaksuaika on tyypillisesti 5-10 vuotta ja pidemmällä tähtäimellä rahaa säästyy.

Tällaisia tekoja todella tarvitaan. Kuten tiedämme, Mäntsälä muiden kuntien tavoin käyttää luonnon resursseja reilusti uusiutumiskykyä nopeammin ja ilmastoa lämmittäviä päästöjä kertyy moninkertaisesti yli kestävien rajojen. Harva kuntalainen seuraa eläinlajien vähenemistä ja mustien talvien yleistymistä hyvällä mielellä.

Ympäristön ja ilmastonsuojeluun pätee sama nyrkkisääntö kuin terveyteenkin: ennaltaehkäisy ja kurssin korjaaminen mahdollisimman aikaisin on merkittävästi helpompaa ja kustannustehokkaampaa kuin seurausten kärsiminen jälkikäteen. Siksi Suomi on EU:n tavoin sitoutunut mittaviin päästövähennyksiin vuoteen 2035 mennessä. Näin ovat tehneet myös lukuisat kunnat: pelkästään kahden edellisen vuoden aikana Hiilineutraaliin kuntaverkostoon (Hinku) liittyneiden kuntien määrä on kolminkertaistunut yli 60:een. Noin kolmasosa suomalaisista asuu jo Hinku-kunnassa. Hinku on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Valtuuston päätettäväksi on alkuvuoden puolella tulossa aloite Mäntsälän liittymisestä Hinku- verkostoon. Tämä on erinomainen mahdollisuus nostaa Mäntsälä esille vastuullisten kuntien kasvavassa joukossa, jakaa osaamistamme verkoston kautta sekä tuoda ympäristöä säästävät tavoitteet tiiviimmin osaksi kunnan strategiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Hinku-jäsenyys kannustaa tekemään paikallistaloutta elvyttäviä, ympäristön kannalta kestäviä ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä. Koska kyseessä on pitkän tähtäimen suunnitelma 2030-luvulle asti, juuri nyt käsillä olevien taloudellisen haasteiden ei kannata hämärtää isoa kuvaa: Mäntsälä haluaa rakentaa hyvinvoivaa kuntaa, joka pystyy elämään tasapainossa ympäristön ja ilmaston kanssa.

Mäntsälän Vihreiden valtuutetut

Mika Välitalo

Tuuli Särkijärvi

Kommentoi kirjoitusta tai lähetä seurantailmoitus (trackback) omalta sivustoltasi.

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään